Kontenery

W najbliższy piątek (24.06) o godz. 13 będą podstawione 2 kontenery na odpady różne. Zarząd prosi o nieprzepełnianie kontenerów!

Prosimy także o niepozostawianie śmieci obok kontenera. Zachowajmy zdrowy rozsądek podczas wyrzucania śmieci.

Odpady segregowane

W dniu 11 maja zostały podstawione pojemniki na odpady segregowane z MZO Pruszków. Tego samego dnia pojemnik na odpady zmieszane był przepełniony. Zwracamy się z prośbą aby wszyscy działkowcy przestrzegali obowiązującej zasady segregacji odpadów i nie przepełniali żadnego z pojemników. Kontenery, które zamawiamy corocznie będą podstawione w innym terminie z powodu braku funduszu na ten cel. Jak wiadomo nasze Walne Zebranie planowane jest na 28 maja, miejmy nadzieję, że uchwalimy wysokość opłat ogrodowych i zaczniemy funkcjonować w normalnym trybie.

Zwracamy także uwagę, że nie wszyscy działkowcy mają zamontowane wodomierze na poborze wody miejskiej. Pobieranie tej wody bez opomiarowania jest zakazane. Wszyscy Ci co nie dopełnili tego obowiązku proszeni są o natychmiastowy montaż licznika wody miejskiej.

Zgodnie z regulaminem Rodzinnych Ogrodów Działkowych koszenie alejki w części wspólnej w połowie należy do działkowca na długości jego działki. Zatem prosimy aby stosować się do tej zasady, lub uzgadniać z sąsiadem i naprzemiennie kosić te alejki na długości naszych działek.

Walne zebranie

Szanowni Państwo, 

zgodnie z uchwałą nr 11/2022 z dnia 23.04.2022 zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 28 maja 2022 r w I terminie o godz. 10:00 w II terminie o 10:30. Zebranie odbędzie się na terenie ogrodu działkowego ROD RELAKS w Pruszkowie. 

ZATRUDNIENIE GOSPODARZA OGRODU

Zbliża się sezon działkowy 2022, za kilka dni podstawimy pojemniki na tak zwane odpady segregowane, 4 kwietnia puszczamy wodę. Zarząd ogrodu pilnie poszukuje osoby chętnej do objęcia funkcji Gospodarza. Taką osobę chcemy zatrudnić na umowę zlecenie na okres 6 miesięcy. Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich działkowców z naszego ogrodu aby wspólnymi silami wyłonić jakiegoś kandydata do objęcia funkcji Gospodarza. Szczegóły uposażenia dla Gospodarza są do ustalenia z Zarządem ogrodu.

Woda

W dniu 4 kwietnia (Poniedziałek) będzie nawadniana sieć wodociągowa- woda miejska i ogrodowa. Prosimy wszystkich użytkowników działek o sprawdzenie instalacji na działce, zamontowanie wodomierzy i zakręcenie zaworów odcinających. Obydwa ujęcia wody na poszczególnej działce muszą być sprawne najpóźniej do 2 kwietnia.

REMONT ALEJKI OBOK ŚWIETLICY (PTASIA)

Szanowni działkowcy w dniu  26 marca (sobota) o godz. 9:00   zaczynamy remont alejki  w części wspólnej ogrodu (Ptasia) obok świetlicy. Zwracamy się do działkowców w szczególności do mężczyzny aby włączyli się w to zadanie. Zapraszamy osoby chętne do pomocy. Potrzebne są taczki, grabie, łopaty i oczywiście chęć do współpracy. Liczymy na wsparcie naszych działkowców w tym zadaniu. Wspólnymi siłami obniżymy koszt modernizacji Alejek.

Parkowanie pojazdów na terenie ROD

W związku z licznymi skargami działkowiczów Zarząd Ogrodu przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu regulaminu ROD, szczególnie w zakresie przepisów dotyczących bezprawnego wjeżdżania i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie Naszego Ogrodu.

§ 68 [Zakazy porządkowe]
Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,
8) mycia i naprawiania na terenie ROD – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych,

§ 69 [Wjazd na teren ROD]
Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Altany działkowe

Szanowni Działkowicze,
Wszyscy, którzy mają zamiar lub są w trakcie (a nie dostarczyli planu ) budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej są zobowiązani dostarczyć do Zarządu ROD Relaks rysunek z informacją o powierzchni zabudowy, wysokość oraz usytuowanie od granic działki. Również Ci Działkowicze, którzy już zrealizowali budowę, a nie złożyli planu, proszeni są o jak najszybsze dokonanie tej czynności.

§ 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]
1. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44
3. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

Kliknij, aby przejść do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Aktualności – ROD Pruszków