KONTENERY

W dniu 8 czerwca (sobota) godz. 8:00 będą podstawione kontenery na odpady różne. Nie wyrzucamy tak zwanych dużych gabarytów (starych mebli o dużych rozmiarach) Po raz kolejny proszę o powstrzymanie się od wyrzucania trawy, drobnych gałęzi i liści do pojemników na odpady segregowane. Drodzy działkowcy poczekajmy aż te odpady będzie można wyrzucić do dużego kontenera 8 czerwca. Do tego czasu przetrzymajmy te śmieci na swojej działce.

AUTOMATYKA BRAMY GŁÓWNEJ

Szanowni działkowcy zgodnie z uchwałą nr 12/2024 WZ – SW zarząd ogrodu będzie realizował zadanie polegające na montażu automatyki bramy głównej , sterowanie bramą będzie się odbywać za pomocą pilota. Ustalono, że na jedną działkę przypada 1 pilot do bramy. Wszyscy Ci, którzy wyrażają chęć posiadania dodatkowego pilota proszeni są aby zgłaszać swoje zapotrzebowanie do zarządu ogrodu.

WALNE ZEBRANIE 2024

Szanowni Działkowcy w dniu 11 maja 2024r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 2024r. Na tym zebraniu ustalono wszystkie opłaty ogrodowe, które będziemy wnosili w obecnym roku. Obecnie trwają prace nad wygenerowaniem not obciążeniowych. Po wygenerowaniu not zostaną one wysłane na adresy e-mail lub tradycyjną pocztą do tych działkowców, którzy takiego adresu nie posiadają.

WODA OGRODOWA

Szanowni działkowcy w dniu 6 kwietnia (sobota) została uruchomiona woda ogrodowa, a także z ujęcia własnego. Niestety nie obyło się bez problemów. Część działkowców nie przygotowała swoich instalacji należycie, pojawiło się trochę nieszczelności. Na chwilę obecną powinno być wszystko w porządku, ale na wszelki wypadek dokonajcie przeglądu na swoich działkach i ew. wycieki prosimy zgłaszać do Zarządu ogrodu w celu naprawy abyśmy nie ponosili nie potrzebnych kosztów spowodowanych nie kontrolowanymi stratami wody.

Altany działkowe

Szanowni Działkowicze,
Wszyscy, którzy mają zamiar lub są w trakcie (a nie dostarczyli planu ) budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej są zobowiązani dostarczyć do Zarządu ROD Relaks rysunek z informacją o powierzchni zabudowy, wysokość oraz usytuowanie od granic działki. Również Ci Działkowicze, którzy już zrealizowali budowę, a nie złożyli planu, proszeni są o jak najszybsze dokonanie tej czynności.

§ 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]
1. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44
3. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

Kliknij, aby przejść do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

ROD Pruszków