Remont świetlicy

W dniu 18 lipca 2023r rozpoczęliśmy remont świetlicy wraz z instalacją elektryczną. W związku z tym należy się liczyć z krótkimi przerwami w dostawie prądu do ogrodu. Krótkotrwałe wyłączenia są konieczne ze względu na dokonywanie przełączeń do nowej rozdzielnicy głównej.

W imieniu zarządu ogrodu i wykonawcy prac za utrudnienia przepraszamy.

Altany działkowe

Szanowni Działkowicze,
Wszyscy, którzy mają zamiar lub są w trakcie (a nie dostarczyli planu ) budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej są zobowiązani dostarczyć do Zarządu ROD Relaks rysunek z informacją o powierzchni zabudowy, wysokość oraz usytuowanie od granic działki. Również Ci Działkowicze, którzy już zrealizowali budowę, a nie złożyli planu, proszeni są o jak najszybsze dokonanie tej czynności.

§ 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]
1. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44
3. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

Kliknij, aby przejść do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Dotacja z PZD

Zarząd ROD Relaks informuje, że w dniu 10 stycznia na konto bankowe naszego ogrodu wpłynęła kwota 15 tys złotych. Jest to dotacja (właściwie refundacja) którą otrzymaliśmy z Okręgu Mazowieckiego PZD na wykonanie remontu alejek ogrodowych w części wspólnej naszego ogrodu. Całkowity koszt wykonania tego remontu wyniósł ok. 40 tys złotych za co zapłaciliśmy ze środków własnych. Zatem kwota 15 tys złotych, którą otrzymaliśmy zostanie spożytkowana na kapitalny remont (wymiana na nowe)  dwóch rozdzielni elektrycznych nisko – napięciowych, które są w tragicznym stanie prawdopodobnie od ponad 30 lat nie remontowane i nie spełniające podstawowych wymogów bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie ogrodu odpowiada zarząd, w związku z tym sprawą priorytetową jest dostosowanie naszych urządzeń elektrycznych do aktualnie obowiązujących przepisów.

Admin – ROD Pruszków