Zarząd ogrodu

  1. Ciarciński Zbigniew – Prezes
  2. Borkowski Adam – Wice Prezes
  3. Goździk Katarzyna – Skarbnik
  4. Wolska Wioletta – Sekretarz
  5. Solecki Marian – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Hałatkiewicz Wiesława – Przewodnicząca Komisji
  2. Pasternak Elżbieta – Zastępca Przewodniczącej
  3. Kmieć Andrzej – Sekretarz Komisji

Zarząd ogrodu – ROD Pruszków