WALNE ZEBRANIE

Działając na podstawie Statutu Polskiego Związku Działkowców §59 Zarząd ROD Relaks postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Polskiego Związku Działkowców ROD Relaks w Pruszkowie w dniu 20 maja 2023r w I terminie o godz. 10:30 w II terminie o godz. 11:00. Zebranie odbędzie się na terenie ogrodu działkowego RELAKS w Pruszkowie.

WALNE ZEBRANIE – ROD Pruszków