Zniesienie ograniczeń dot. zwoływania Walnych Zebrań

W dniu 21 maja 2020r Krajowy Zarząd PZD zadecydował o odstąpieniu od ograniczeń w zakresie zwoływania walnych zebrań podejmując uchwałę nr 120/2020. Z uwagi na to, że jest u nas ponad 200 Członków Polskiego Związku Działkowców, a uchwała daje możliwość organizowania Walnych Zebrań Ogrodom posiadającym do 100 członków, brak jest możliwości zorganizowania w naszym Ogrodzie Walnego Zebrania.

Zniesienie ograniczeń dot. zwoływania Walnych Zebrań – ROD Pruszków