Wyłączenie wody

W dniu 21 listopada (sobota) zostanie wyłączona woda miejska i ogrodowa na okres zimowy. Prosimy w tym dniu po godzinie 11:00 bądź w dniu następnym o odkręcenie wszystkich zaworów czerpalnych i odcinających w obydwu wodociągach. Obydwa wodociągi będą napowietrzane następnego dnia (niedziela – 22.11.2020r). Nieodkręcenie zaworów będzie skutkowało zaleganiem wody w układzie i w konsekwencji uszkodzeniem zaworów i wodomierzy. Wodomierze znajdujące się na zewnątrz powinny być zdemontowane i zabezpieczone przed zamarzaniem. Decyzją Zarządu Ogrodu Działkowego „RELAKS” wymiana zaworów i wodomierzy rozsadzonych z powodu nieotwarcia zaworów, będzie odpłatna.

Wyłączenie wody – ROD Pruszków