Walne Zebranie Komisaryczne

Zarząd ROD „RELAKS” w Pruszkowie informuje:

Zgodnie z uchwałą KR PZD nr 4/IV/2020 §3 ust. 2 z dnia 25.06.2020 roku Zarząd ROD „RELAKS” podjął uchwałę o zorganizowaniu Zebrania Walnego Komisarycznego.

Informujemy działkowców o możliwości zgłaszania się osobiście do Członków Zarządu ROD „RELAKS” (z dokumentem tożsamości) lub telefonicznie nr telefonu 733 350 225 celem złożenia oświadczenia o chęci uczestnictwa w Zebraniu Walnym Komisarycznym ROD „RELAKS”.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 18 września 2020 roku do dnia 23 września 2020 roku

Liczba uczestników zebrania jest ograniczona do 30 osób. Osoby, które nie złożą oświadczenia nie będą miały prawa do uczestnictwa w Zebraniu.

Do pobrania: Oświadczenie WZ Komisaryczne

Walne Zebranie Komisaryczne – ROD Pruszków