Toaleta

Zarząd ROD Relaks przekazuje działkowcom toaletę (damsko-męską) usytuowaną w szczycie budynku świetlicy. Toaleta będzie zamykana na okres zimowy. Kabina TOI TOI znajdująca się przy bramie głównej zostanie usunięta. Zlewki z toalet przenośnych należy wylewać do szamba poprzez właz rewizyjny do czasu wybudowania specjalnego zrzutu. Prosimy o zachowanie czystości w nowo otwartym WC.

Toaleta – ROD Pruszków