PLANOWANA INWESTYCJA

Szanowni działkowcy!

Zarząd ROD Relaks rozpoczął przygotowania (zgodnie z wymaganymi procedurami) inwestycji polegającej na modernizacji alejek ogrodowych części wspólnej poprzez ułożenie ażurowych płyt betonowych w alejkach, które są najczęściej zalewane w czasie wiosennych roztopów i intensywnych opadów deszczu. Pojawiła się możliwość uzyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego przy współudziale Urzędu Miasta Pruszków na wsparcie finansowe z MIAD MAZOWSZE 2021 (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców). Na podstawie specjalnej uchwały nr 29/2021 Krajowego Zarząd PZD, Zarządy ogrodów działkowych są upoważnione do występowania o wsparcie finansowe do  podmiotów zewnętrznych. Zarząd ROD Relaks stara się wykorzystać tą szansę rozpoczynając intensywne działania w tym kierunku. Samo przygotowanie dokumentów to pierwszy krok. Stosowne wnioski musimy złożyć do Okręgowego Zarządu PZD, następnie do Urzędu Miasta w Pruszkowie, a na końcu do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego. Potem pozostanie tylko czekać i liczyć na to, że nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. W razie rozwoju sytuacji Zarząd ogrodu będzie informował działkowców na bieżąco w przedmiotowej sprawie.

PLANOWANA INWESTYCJA – ROD Pruszków