Parkowanie pojazdów w sąsiedztwie Ogrodu

W związku z licznymi skargami mieszkańców ulic przyległych do ROD „RELAKS” uprasza się działkowiczów o parkowanie swoich pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

W szczególności uprasza się działkowców aby nie utrudniali mieszkańcom tych ulic wjazdu na teren swoich posesji.

Parkowanie pojazdów w sąsiedztwie Ogrodu – ROD Pruszków