Opłaty za Użytkowanie Działki w 2021 r.

Rozpoczynamy zbieranie opłat ogrodowych za użytkowanie działki w 2021r. W okresie pandemicznym zgodnie z decyzją Krajowej Rady Polskiego Związku działkowców opłat za działkę dokonujemy przelewem : bank, poczta lub inne punkty, które realizują przyjmowanie opłat. Każdy użytkownik działki posiadający adres e-mail otrzyma wygenerowaną notę obciążeniową w wersji elektronicznej na swoją skrzynkę pocztową. Pozostali działkowcy nie posiadający skrzynki pocztowej e-mail otrzymają notę w wersji papierowej. Dokonując przelewu w tytule wpisujemy nr noty obciążeniowej i nr własnej działki. Noty papierowe będą wydawane w najbliższą sobotę (29.05) w godz. 10:00 – 12:00 w biurze zarządu- świetlica. Ci którzy nie mogą odebrać not w tym dniu kontaktują się ze Skarbnikiem lub innym Członkiem Zarządu w celu odebrania noty obciążeniowej.

Tel. Skarbnik              517 771 727   

Opłaty za Użytkowanie Działki w 2021 r. – ROD Pruszków