Opłaty za prąd i wodę – przypomnienie

Zarząd przypomina o obowiązku dokonania opłaty jesiennej za zużycie prądu i wody. Zgodnie z przyjętymi zasadami opłaty, o której mowa należy dokonać do końca października 2020r.
Działkowcy, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku proszeni są niezwłoczne uregulowania należności wobec Ogrodu.

Opłaty za prąd i wodę – przypomnienie – ROD Pruszków