Opłaty Ogrodowe 2020

Z dniem 15 kwietnia 2020 roku rozpoczynamy zbieranie opłat ogrodowych w formie zaliczki wg wytycznych Krajowego Zarządu PZD

Wysokość zaliczki będzie naliczana z zastrzeżeniem ceny za dostarczanie wody miejskiej wedle stanu z licznika, energii elektrycznej wedle stanu z licznika /wzrost ceny za energię elektryczną, który nastąpił od 1 stycznia 2020r. Zarząd zdecydował wprowadzić opłatę na remont hydroforni, natomiast opłata na potrzeby zatrudnienia gospodarza ogrodu zostaje włączona w opłatę za działkę.
Przed dokonaniem wpłaty działkowcy zobowiązani są uzgodnić kwotę wpłacanej zaliczki ze Skarbnikiem ogrodu podając stany liczników zużytej wody i prądu.
Z powodu pandemii koronawirusa wyliczone kwoty należy wpłacać na konto bankowe ogrodu nr rachunku 92 1020 1055 0000 9102 0406 3822 PKO Bank Polski SA począwszy od 15 kwietnia 2020 roku.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Zarząd dopuszcza dokonanie wpłaty zaliczkowej w formie gotówki u Skarbnika ogrodu z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa ochrony osobistej wedle rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia.
Decyzją Krajowego Zarządu PZD Walne Zebranie ROD Relaks powinno się odbyć w terminie do 31 lipca 2020r. W przypadku zatwierdzenia opłat ogrodowych przez Walne Zebranie w wysokości planowanej przez Zarząd, zaliczki zostaną potraktowane jako końcowe i zgodne z przepisami obowiązującymi w PZD rozliczenie działkowca w 2020r. W przypadku zatwierdzenia przez Walne Zebranie kwot niższych nastąpi zwrot nadpłaty, jeśli będą to kwoty wyższe będzie potrzebna dopłata.

Ostateczny termin dokonania wpłat zaliczkowych to 30 czerwca 2020r.

Opłaty Ogrodowe 2020 – ROD Pruszków