OGŁOSZENIE – WODA

W dniu 10 kwietnia (sobota) będzie nawadniana sieć wodociągowa- woda miejska i ogrodowa. Prosimy wszystkich użytkowników działek o sprawdzenie instalacji na działce, zamontowanie wodomierzy i zakręcenie zaworów odcinających. Obydwa ujęcia wody na poszczególnej działce muszą być sprawne najpóźniej do 7 kwietnia.

W razie potrzeby kontaktować się z W. Nowaczkiem tel.  604 235 851

lub członkami Zarządu: tel.  733 350 225, 530 602 084

OGŁOSZENIE – WODA – ROD Pruszków