Odwołanie komisarycznego Walnego Zebrania

W związku z zaistniałą sytuacją (pandemia koronawirusa) Krajowa Rada PZD nie przedłużyła terminu odbywania Walnych Zebrań. Data graniczna na odbycie Walnego Zebrania to 15 października 2020r. W związku z powyższym Komisaryczne Walne Zebranie ROD Relaks zaplanowane na 24 października nie odbędzie się.

Odwołanie komisarycznego Walnego Zebrania – ROD Pruszków