Odwołanie Walnego Zebrania Komisarycznego – ROD Pruszków