Kontenery

Zarząd Ogrodu realizując potrzeby działkowiczów i jednocześnie działając w sztywnych ramach przyjętego na 2020 rok budżetu w bieżącym tygodniu zamówił 2 kontenery na odpady różne.
– Pierwszy kontener zamówiony został na dzień 25 września (piątek) godzina 14:00
– Drugi kontener zamówiony został na dzień 26 września (sobota) godzina 8:00

Do powyższych kontenerów kategorycznie zabrania się wrzucania:
• Kompostowalnych odpadów zielonych
• Wielkogabarytowych odpadów budowlanych
• Wszelkiego rodzaju mebli
• Wszelkiego złomu metalowego

Celem utrzymania porządku i czystości na terenach wspólnych Naszego Ogrodu, wszystkim działkowcom kategorycznie zakazuje się:
– Magazynowania jakichkolwiek odpadów w okolicy bramy głównej przed przyjazdem kontenera,
– Każdy działkowicz ma obowiązek osobiście umieścić w kontenerze przyniesione przez siebie odpady,
– Bezwzględnie zakazuje się pozostawiania odpadów w rejonie bramy głównej w oczekiwaniu na kolejny kontener.

W przypadku gdy kontener zostanie zapełniony, każdy działkowiec winien swoje niezabrane odpady składować na terenie własnej działki w oczekiwaniu na kolejny kontener, a nie magazynować je na części wspólnej w okolicy bramy głównej.

Kontenery – ROD Pruszków