Dotacja z PZD

Zarząd ROD Relaks informuje, że w dniu 10 stycznia na konto bankowe naszego ogrodu wpłynęła kwota 15 tys złotych. Jest to dotacja (właściwie refundacja) którą otrzymaliśmy z Okręgu Mazowieckiego PZD na wykonanie remontu alejek ogrodowych w części wspólnej naszego ogrodu. Całkowity koszt wykonania tego remontu wyniósł ok. 40 tys złotych za co zapłaciliśmy ze środków własnych. Zatem kwota 15 tys złotych, którą otrzymaliśmy zostanie spożytkowana na kapitalny remont (wymiana na nowe)  dwóch rozdzielni elektrycznych nisko – napięciowych, które są w tragicznym stanie prawdopodobnie od ponad 30 lat nie remontowane i nie spełniające podstawowych wymogów bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie ogrodu odpowiada zarząd, w związku z tym sprawą priorytetową jest dostosowanie naszych urządzeń elektrycznych do aktualnie obowiązujących przepisów.

Dotacja z PZD – ROD Pruszków